Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 

 

  

81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7
tel.: +48 261 263 524, +48 261 263 637, +48 261 263 774, +48 261 263 783
fax: +48 261 263 184

UWAGA!
W RAZIE PROBLEMÓW Z POŁĄCZENIEM PROSIMY O KORZYSTANIE Z DOTYCHCZASOWYCH NUMERÓW TELEFONÓW:
58 6 263 524, 58 6 263 637, 58 6 263 774, 58 6 263 783, fax: 58 6 263 184
 

 
 
 
 

 

ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM
SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
Z DNIA 11 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE USTALENIA DNIA 27 MAJA 2016 R.
DNIEM WOLNYM OD PRACY
DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GDYNI
27 MAJA 2016 R. (PIĄTEK)
NIE PRACUJE


DZIEŃ WOLNY ODPRACOWANY BĘDZIE
4 CZERWCA 2016 R. (SOBOTA)


ZMIENIŁ SIĘ ADRES E-MAIL WKU W GDYNI

WIADOMOŚCI PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES

wkugdynia@ron.mil.pl


 
Trwa nabór do służby przygotowawczej na III turnus realizowany w 2016 r. - złóż wniosek - tel. 261 263 783 wew. 255
 

Informujemy, że powstała nowa strona internetowa, która w prosty i przystępny sposób skupia w jednym miejscu wszystkie niezbędne dla obywatela usługi publiczne.
 
Polecamy portal
 
OBYWATEL.GOV.PL
 
oraz podstronę portalu dotyczącą służby wojskowej
 
OBYWATEL.GOV.PL/SLUZBA-WOJSKOWA

 

Już dziś zapisz się do Obrony Terytorialnej w WKU w Gdyni!


W II połowie 2016 r. planowane jest uruchomienie naboru do studium oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, mające na celu zabezpieczenie stanowisk oficerów młodszych w nowo tworzonych pododdziałach Obrony Terytorialnej dla 130 cywilnych absolwentów uczelni wyższych.


Zachęcamy organizacje pro obronne do kontaktu z WKU w celu podjęcia współpracy na rzecz Obrony Terytorialnej.

 

Więcej pod nr telefonu 261-263-783 wew. 246 i 265 (pokój 424)


 

 
W związku z pkt. 5 Dec. Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska, w celu organizacji systemu pomocy osobom uprawnionym oraz jego prawidłowego funkcjonowania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni powołano opiekuna indywidualnego:
 
- p. Marek NOWACKI ico_green_phone tel. 261-263-783, wew. 267

Informujemy, że od 2013r. istnieje możliwość odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych.
 
Osoby zainteresowane odbyciem ćwiczeń proszone są
o kontakt telefoniczny
ico_green_phone 261-263-783, wew. 265, 246.
e-mail: wkugdynia@ron.mil.pl lub bezpośrednio w WKU.


Trwa nabór do NSR
Na chętnych oczekujemy w siedzibie WKU przy ul. Pułaskiego 7

NIE ZWLEKAJ - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
 ico_green_phone tel. 261-263-783,  wew. 259


 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. nr 41, poz. 242) od dnia 01 stycznia 2011 r. terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni obejmuje:

  - miasta i gminy powiatu kartuskiego,

  - miasta i gminy powiatu wejherowskiego,

  - miasta i gminy powiatu puckiego,

  - miasto Gdynia,

  - miasto Sopot.

 
 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni

Wojskowy Komendant Uzupełnień, a tym samym Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni odpowiada za realizowanie problematyki operacyjno-obronnej i administracji wojskowej dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego oraz miast: Gdynia i Sopot.


   Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni należy:

 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych
   z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.
jest terenowym organem administracji wojskowej. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

Liczba odwiedzin strony:
Online: