Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 

 

 

  

81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7
tel.: +48 261 263 524, +48 261 263 637, +48 261 263 774, +48 261 263 783
fax: +48 261 263 184

UWAGA

Od 9 października 2017 roku wejście do komendy znajduje się od strony ulicy Pułaskiego 7(dawna Logistyka).


UWAGA

Informujemy że posiadamy wolne miejsca na I turnus 2018 w korpusie szeregowych
Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia zapraszamy do składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej.

W związku z planowanym uruchomieniem I turnusu służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w terminie 08.01.2018 roku informujemy, że od dnia 16 listopada w godzinach 08.00-12.00 w siedzibie WKU w Gdyni będą odbywają się rozmowy kwalifikacyjne.

Nabór na 3-miesięczne studium Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Kliknij by dowiedzieć się więcej.legia akademicka 

Od 1 października 2017 roku ruszył pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Minister Obrony Narodowej swoją decyzją nr 146/MON z 13 lipca 2017 r. postawił zadania w zakresie przygotowania oraz określił zasady funkcjonowania pilotażowego programu szkolenia ochotników – studentów. Program zakłada szkolenie teoretyczne, po zaliczeniu którego, w ramach ćwiczeń wojskowych, zostanie przeprowadzone szkolenie praktyczne w oparciu o wytypowane przez Dowódcę   Generalnego   Rodzaju   Sił   Zbrojnych   jednostki   wojskowe, centra i ośrodki szkolenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch turach do 5 tysięcy studentów w każdej turze. 

 


obrona terytorialna


sluzba przygotowawczazawodowa sluzba wojskowasluzba przygotowawcza


tekst alternatywny


UWAGA!!
Pierwsze zajęcia (spotkanie organizacyjne) odbędą się 2 grudnia 2017 roku (sobota) o godzinie 15.00 W Adamieckim Centrum Sportowym ul. Grudzińskiego 1. (przy Akademii Marynarki Wojennej - Gdynia Oksywie)
Do 8 grudnia trwa dodatkowy nabór kandydatek do szkolenia(wykaz rezerwowy). Zainteresowane Panie muszą zgłosić aneks do udziału w projekcie.
Koordynator w przedmiotowej sprawie:
kpt. Wojciech BARAN,tel. 261-263-118


 

  


oborna terytorialna

Więcej pod nr telefonu 261-263-251, 261-263-214


W związku z pkt. 5 Dec. Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska , w celu organizacji systemu pomocy osobom uprawnionym oraz jego prawidłowego funkcjonowania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni powołano opiekuna indywidualnego: - p. Marek NOWACKI ico_green_phone tel. 261-263-297


Informujemy, że od 2013r. istnieje możliwość odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych.

Osoby zainteresowane odbyciem ćwiczeń proszone są
kontakt telefoniczny
ico_green_phone 261-263-251, 261-263-214
e-mail: wkugdynia@ron.mil.pl lub bezpośrednio w WKU.Trwa nabór do NSR
Na chętnych oczekujemy w siedzibie WKU przy ul. Pułaskiego 7

NIE ZWLEKAJ - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
 ico_green_phone tel. 261-263-123

 ico_green_phone tel. 261-263-167


 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. nr 41, poz. 242) od dnia 01 stycznia 2011 r. terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni obejmuje:

  - miasta i gminy powiatu kartuskiego,

  - miasta i gminy powiatu wejherowskiego,

  - miasta i gminy powiatu puckiego,

  - miasto Gdynia,

  - miasto Sopot.

   


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni

Wojskowy Komendant Uzupełnień, a tym samym Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni odpowiada za realizowanie problematyki operacyjno-obronnej i administracji wojskowej dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego oraz miast: Gdynia i Sopot.


   Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni należy:

 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych
   z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.

jest terenowym organem administracji wojskowej. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.


Liczba odwiedzin strony:

Online: