Strona Główna Strona Główna
STRONA GŁÓWNA

 

 

  

81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7
tel: 58-626-35-24, 58-626-36-37, 58-626-37-74, 58-626-37-83, fax: 58-626-31-84

 
 
 
 

W dniach: 06 i 20 sierpnia 2014 r. o godz. 8.00 odbędą się w JW 2423 w Żaganiu kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci w grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z WKU


PRZEGLĄD FILMÓW, FOTOGRAFII I PLASTYKI WOJSKA POLSKIEGO "OPFA 2014"

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


 

ZMIANA STOPNI WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY I OSÓB NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH !

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z WKU

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  

 
W związku z pkt. 5 Dec. Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska, w celu organizacji systemu pomocy osobom uprawnionym oraz jego prawidłowego funkcjonowania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni powołano opiekuna indywidualnego:
 
- p. Jadwiga MAKOWSKA ico_green_phone tel. (58) 626-37-83, wew. 260

Informujemy, że od 2013r. istnieje możliwość odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych.
 
Osoby zainteresowane odbyciem ćwiczeń proszone są
o kontakt telefoniczny
ico_green_phone (58) 626-37-83, wew. 265, 246.
e-mail: wkugdynia@wp.mil.pl lub bezpośrednio w WKU.


Trwa nabór do NSR
Na chętnych oczekujemy w siedzibie WKU przy ul. Pułaskiego 7

NIE ZWLEKAJ - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
 ico_green_phone tel. (58) 626-37-83,  wew. 259


 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. nr 41, poz. 242) od dnia 01 stycznia 2011 r. terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni obejmuje:

  - miasta i gminy powiatu kartuskiego,

  - miasta i gminy powiatu wejherowskiego,

  - miasta i gminy powiatu puckiego,

  - miasto Gdynia,

  - miasto Sopot.

 
 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni

Wojskowy Komendant Uzupełnień, a tym samym Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni odpowiada za realizowanie problematyki operacyjno-obronnej i administracji wojskowej dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego oraz miast: Gdynia i Sopot.


   Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni należy:

 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych
   z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.
jest terenowym organem administracji wojskowej. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

  

KALENDARIUM - LIPIEC 2014

1    

ŚWIĘTO CENTRUM OPERACJI MORSKICH

ŚWIĘTO CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

20. ROCZNICA POWOŁANIA ZESPOŁU REDAKCYJNO-WYDAWNICZEGO MARYNARKI WOJENNEJ

 

7    

ŚWIĘTO 2. DYWIZJONU OKRĘTÓW TRANSPORTOWO-MINOWYCH

ŚWIĘTO KLUBU MARYNARKI WOJENNEJ

15    

ŚWIĘTO BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ IM. KMDR. POR. PIL. KAROLA TRZASKI-DURSKIEGO

24    

45. ROCZNICA POWOŁANIA 43. BATALIONU SAPERÓW FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA

 

 

 

Licznik odwiedzin Online