Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 

 

  

81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7
tel: +48 261 263 524, +48 261 263 637, +48 261 263 774, +48 261 263 783
fax: +48 261 263 184

 
 
 
 

To jest Wasz czas – Czas Ochotników

zdjęcie - Czas ochotników

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

LINK DO ARTYKUŁU


Od 1 marca 2015 roku obowiązuje nowy system numeracji wojskowej dostosowany do obowiązujących standardów operatorów, działających w publicznej przestrzeni telekomunikacyjnej kraju.
 
Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc do użytkowników wojskowej sieci telefonicznej, muszą wybierać nową 9-cyfrową postać numeru:
 
261 xxx xxx – gdzie:
 
261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego,
xxx xxx - dotychczasowa 6-cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.
 
Przykład:
 
Numer obowiązujący do 1 marca 2015 –––> +48 58 6 263 783
 
NOWY NUMER obowiązujący od 1 marca 2015 –––> +48 261 263 783

Więcej informacji można odnaleźć na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej:

www.mon.gov.pl

oraz

>    >   >   TUTAJ  <   <    <

 

ZMIANA STOPNI WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY I OSÓB NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH !

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z WKU

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 


Więcej pod nr telefonu 261-263-783 wew. 246 i 265 (pokój 424)


 

 
W związku z pkt. 5 Dec. Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska, w celu organizacji systemu pomocy osobom uprawnionym oraz jego prawidłowego funkcjonowania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni powołano opiekuna indywidualnego:
 
- p. Marek NOWACKI ico_green_phone tel. 261-263-783, wew. 267

Informujemy, że od 2013r. istnieje możliwość odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych.
 
Osoby zainteresowane odbyciem ćwiczeń proszone są
o kontakt telefoniczny
ico_green_phone 261-263-783, wew. 265, 246.
e-mail: wkugdynia@wp.mil.pl lub bezpośrednio w WKU.


Trwa nabór do NSR
Na chętnych oczekujemy w siedzibie WKU przy ul. Pułaskiego 7

NIE ZWLEKAJ - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
 ico_green_phone tel. 261-263-783,  wew. 259


 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. nr 41, poz. 242) od dnia 01 stycznia 2011 r. terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni obejmuje:

  - miasta i gminy powiatu kartuskiego,

  - miasta i gminy powiatu wejherowskiego,

  - miasta i gminy powiatu puckiego,

  - miasto Gdynia,

  - miasto Sopot.

 
 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni

Wojskowy Komendant Uzupełnień, a tym samym Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni odpowiada za realizowanie problematyki operacyjno-obronnej i administracji wojskowej dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego oraz miast: Gdynia i Sopot.


   Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni należy:

 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych
   z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.
jest terenowym organem administracji wojskowej. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

  

KALENDARIUM - MARZEC 2015

11  

ŚWIĘTO 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW IM. KOMANDORA BOLESŁAWA ROMANOWSKIEGO

12  

ROCZNICA WSTĄPIENIA SIŁ ZBROJNYCH RP DO NATO

18  

ŚWIĘTO 8. KOŁOBRZESKIEGO BATALIONU SAPERÓW MARYNARKI WOJENNEJ

23  

ŚWIĘTO SŁUŻBY HYDROMETEOROLOGICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH