Strona Główna Strona Główna
STRONA GŁÓWNA

 
 
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7
tel: 58-626-35-24, 58-626-36-37, 58-626-37-74, 58-626-37-83, fax: 58-626-31-84
wkugdynia@wp.mil.pl 
  ZMIANA STOPNI WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY I OSÓB NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH !Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z WKU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

          W związku z planowanym uruchomieniem II turnusu służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w terminie 06.05.2014 roku infotmujemy, że w dniach 09-10 kwietnia 2014r. o godzinie 09:00 w siedzibie WKU w Gdyni odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy tylko osoby po wstępnej selekcji, które zostaną poinformowane telefonicznie.
WYKAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
PROWADZĄCYCH NABÓR DO
ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

aktualizacja 13.02.2014r.


Trwa nabór do NSR
Na chętnych oczekujemy w siedzibie WKU przy ul. Pułaskiego 7

NIE ZWLEKAJ - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
 
ico_green_phone tel. (58) 626-37-83,  wew. 259

W związku z pkt. 5 Dec. Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska, w celu organizacji systemu pomocy osobom uprawnionym oraz jego prawidłowego funkcjonowania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni powołano opiekuna indywidualnego:
 
- p. Jadwiga MAKOWSKA ico_green_phone tel. (58) 626-37-83, wew. 247

Informujemy, że w 2013r. istnieje możliwość odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych.
 
Osoby zainteresowane odbyciem ćwiczeń proszone są
o kontakt telefoniczny
ico_green_phone (58) 626-37-83, wew. 246, 265,
e-mail: wkugdynia@wp.mil.pl lub bezpośrednio w WKU.

 
 
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. nr 41, poz. 242) od dnia 01 stycznia 2011 r. terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni obejmuje:

  - miasta i gminy powiatu kartuskiego,

  - miasta i gminy powiatu wejherowskiego,

  - miasta i gminy powiatu puckiego,

  - miasto Gdynia,

  - miasto Sopot.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
jest terenowym organem administracji wojskowej. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

Wojskowy Komendant Uzupełnień, a tym samym Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni odpowiada za realizowanie problematyki operacyjno-obronnej i administracji wojskowej dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego oraz miast: Gdynia i Sopot.


   Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni należy:

 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych
   z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.
 
 

KALENDARIUM - KWIECIEŃ 2014

 

4

  ŚWIĘTO WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
 5

  ŚWIĘTO 13. DYWIZJONUTRAŁOWCÓW  im. admirała floty Andrzeja KARWETY

 16   ŚWIĘTO SAPERA

 20 21

  ŚWIĘTA WIELKANOCNE
28   ŚWIĘTO KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA
29

   ŚWIĘTO 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA im. wiceadmirała Kazimierza PORĘBSKIEGO

  ŚWIĘTO KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE

30    ŚWIĘTO DYWIZJONU OKRĘTÓW PODWODNYCH

 

Licznik odwiedzin Online