Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 
Istnieje możliwość wnoszenia spraw za pośrednictwem
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni

 


Od 5 września 2014 r. uruchomiono nowe usługi umożliwiające wnoszenie
do Wojskowych Komendantów Uzupełnień podań za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej:
 
Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą Link do formularza
Link do formularza w ePUAP
Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej Link do formularza
Link do formularza w ePUAP
Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych Link do formularza
Link do formularza w ePUAP
Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej Link do formularza
Link do formularza w ePUAP