Strona Główna BIP Strona Główna
- Wolne etaty
 

09.01.2018

   KANDYDAT NA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W DOWOLNIE WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
UWAGA: ZANIM ZGŁOSISZ SIĘ OSOBIŚCIE DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ USTAL WCZEŚNIEJ TELEFONICZNIE TERMIN SPOTKANIA Z OSOBĄ
ZAJMUJĄCĄ SIĘ NABOREM DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kliknij, aby powiększyć06.02.2018

Kliknij, aby powiększyć.23.01.2018

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.22.01.2018

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


18.01.2018

  


12.01.2018

  


12.01.2018

Informuje, że 1 Batalion Zmechanizowany posiada wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach:

- kierowca BWP -1-SW: 20B69;

- kierowca kat. "C" - SW: 38T64;

- strzelec - SW: 20B71;

- mechanik - spawacz - SW: 38T74, 38t74.;

W związku z powyższym, w dniu 06 lutego 2018 r. od godz. 8.00 w JW1889 w Lęborku ul. Obrońców Wybrzeża 1 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Kandydaci przystępujący do kwalifikacji zobowiązani są posiadania stroju sportowego(odbędzie się egzamin z WF), dokumentów potwierdzający posiadanie wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, ksiązeczkę wojskową, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej a także w miarę możliwości zaświadczenie lekarskie dopuszczające ich do egzaminu z wychowania fizycznego.


12.01.2018

Batalion Reprezentacyjny WP

  

Godziny otwarcia WKU w Gdyni:

Od poniedziałku do czwartku 8.00 — 15.00;

w środy od 8.00 — 16.30;

w piątek od 9.00 – 14.00.

Serdecznie zapraszamy.


12.01.2018

  

Osoba do kontaktów:

St. sierż. Jarosław OWSIANKA (tel. 261 167 714)27.12.2017

   W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowsika przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szerogowych zawodowych informuje, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 05 stycznia 2018r. Termin stawienictwa: 05 stcznia 2018 roku, godzina 08:30, JW.4391 Tomaszów Mazowiecki, ul.Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości - książęczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

- strój sportowy;

- przybory piśmiennicze;

Osoba do kontaktów:

St. sierż. Jarosław OWSIANKA (tel. 261 167 714)


15.12.2017

  


11.12.2017

  


26.10.2017

   Informuje, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Wakujące stanowiska wskazane zostały w załączniku. Najbliższy termion kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i do NSR to 07.11.2017r.. Jednocześnie informuje, że w wypadku wystąpienia wiekszej ilości chętnych istnieje możliwość zorganizowania kwalifikacji w terminie wcześnejszym.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został przedstawiciel sekcji personalnej 1.Orel:

 • st. chor. Dariusz MALISZEWSKI tel.: 261-513-441.

  


25.10.2017

  

Osoba do kontaktów : por. Janusz MAC, tel.: 261-688-360


16.10.2017

   W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołinerzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuje, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 10 listopada 2017r.

Termin stawiennictwa: 10 listopada 2017 roku, godzina 08:30.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

 • strój sportowy;

 • przybory piśmiennicze;

Osoba do kontaktów - st. sierż. Jarosław OWSIANKA (tel. 261 167 714).

 
 

10.10.2017

   W związki z potrzebą pilnego uzupełnienia stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych, informuję że: Jednostka Wojskowa 2031 posiada wolne stanowiska dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

- preferowane jest wykształcenie techniczne (elektroniczne, elektryczne, elektromechaniczne). Poszukiwani są kandydaci na szeregowych zawodowych na stanowiska kierowcy z kategorią prawa jazdy C, CE lub D oraz z tytułem zawodowym „Ratownik Medyczny” oraz w zawodzie kucharz.

- Szczegóły odnośnie kwalifikacji znajdują się na stronie jednostki wojskowej 8brt.wp.mil.pl w zakładce profesjonalizacja. Termin najbliższych kwalifikacji 31.10.2017 r.

- Do kontaktów roboczych wyznaczam: - por. Marcin WRÓBLEWSKI tel. 261 343 250; - mł. chor. Tomasz FILIPOWICZ tel. 261 343 171.

 
 

04.10.2017

   Informuje, że w każdy czwartek w miesiącu październiku br.,(tj. 05.10., 12.10., 19.10, 26.10.) od godz 08.00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawienicwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul.Żarska,brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR/POR,

 • Korpus osobowy (28) - łączność i informatyka;

 • Grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączności;

 • Specjalność (01) - ogólna;

Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S: 2; M: 2; C: 2;P: 2.

2) w korpusie podoficerów rezerwy o STE: PODOFICER

 • Korpus osobowy (28) - łączność i informatyka;

 • Grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączności;

 • Korpus osobowy (34) - inżynierii wojskowej;

 • Grupa osobowa (A) - saperska;

 • Specjalność (21) - ogólna;

 • Korpus osobowy (38) - logistyki;

 • Grupa osobowa (A) - ogólnologistyczna;

 • Specjalność (21) - ogólna;

 • Grupa osobowa (B) - materiałowa;

 • Specjalność (21) - gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;

 • (22) - gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;

  (23) - gospodarka i eksploatacja w służbie żywieniowej;

  (25) - gospodarka magazynowania środków bojowych;

  (26) - gospodarka magazynowania środków MPS;

  (27) - gospodarka i eksploatacja środków bojowych;

 • Grupa osobowa (T) - techniczna;

 • Specjaność (33) - eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki;

3) w korpusie szeregowych zawodowych:

 • Korpus osobowy (38) - logistyki;

 • Grupa osobowa (T) - techniczna;

 • Specjalność (64) - kierowca kat. C;

  Specjalność (65) - kierwoca kat. C+E;

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaśwoadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

 • książeczke wojskową;

 • dowód osobisty;

 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej; Etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261-688-364.

 

10.08.2017

   W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe:

Elektromechanik – 34T64;

Młodszy kierowca – 38T64 (prawo jazdy kat. C);

Młodszy kierowca – radiotelefonista – 38T64/28B65;

Kierowca – 38T65 ( prawo jazdy kat. C+E); Starszy elektromechanik – 34T72;

Młodszy kucharz – 38B61;

Operator – 34A75;

Kierowca – ratownik – 38T62/40H61 ( kurs pierwszej pomocy).

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby proszę o przybycie na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo na godz. 8.00).

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 09 i 16.08.2017r. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:

młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1- chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788;

Kierowani na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; - posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych życiorys (CV)

 

07.08.2017

 

 

01.08.2017

   Informuję, że dniach 07- 08 września 2017 roku w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie, zostaną przeprowadzone wstępne kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerów zawodowych.

1. Miejsce stawiennictwa: Batalion Ochrony Bazy, Słupsk, Ul Westerplatte 44;

2. Termin stawiennictwa: O7września 2017 roku godz. 7: 30 oraz 08 września 2017 roku. godz. 7:30

3. Wyposażenie: strój sportowy;

4. Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu): książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, świadectwo ukończenia szkoły, inne dokumenty i zaświadczenia mające wpływ na postepowanie kwalifikacyjne (np. poświadczenie bezpieczeństwa, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia potwierdzające znajomość języków obcych) dodatkowo byli żołnierze zawodowi świadectwo służby oraz ostatnia opinia służbowa;

5. Żołnierze NSR — kserokopia zaświadczenia ukończenia służby przygotowawczej (oryginały do wglądu);

6. Osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu. Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa zobowiązane są do przedstawienia okresów służby w tych formacjach;

7. Zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego (ważne w dniu kwalifikacji). Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczam:

- kpt. Mariusz IWAŃSKI (Szef Sekcji Personalnej tel. 261 -458-654)

 

12.07.2017

   Informuję, że 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku-Białej posaida wolne stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych : SAPER, SW:34A62.

 

07.07.2017

   Informacja o wolnych stanowiskach służbowych będących strukturach 2.pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie wskazanych w załączniku. W przypadku zgłoszenia się potencjalnych kandydatów po przeprowadzonej weryfikacji będzie możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

- mjr Wawrzyniec TEKIELAK — tel. 261 — 158 —269;

- mł. chor. Włodzimierz STYPUŁA — tel. 261 — 158—268.

 

03.07.2017

 

 

03.07.2017

 

   W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 07 lipca oraz 04 września 2017r.

  Termin stawiennictwa: 07 lipca, 04 września 2017 roku, godzina 08.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul, Piłsudskiego 72.

  Kandydat powinien posiadać:

— dokument tożsamości;

— książeczkę wojskową;

— dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

— zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

— strój sportowy;

— przybory piśmiennicze.

 Osoba do kontaktów: Jarosław OWSIANKA (teI. 261 167 714)

 UWAGA:

W przypadku zgłoszeń żołnierzy rezerwy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej należy obowiązkowo dostarczyć na kwalifikację kopię ostatniej opinii służbowej.

 

22.06.2017

 

    batalion dowodzenia Marynarki Wojennej

ul. Sobieskiego 277, 84 – 200 Wejherowo

tel. 261 251 910.

    Informujemy, że w dniu 29.06.2017 roku od godziny 08.00 w batalionie dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych z Narodowych Sił Rezerwowych. W sprawie kwalifikacji oraz wniosków o powołanie do zawodowej służby wojskowej proszę o kontakt z jednostką wojskową.

Poszukiwani specjaliści to:

 - kierowca elektromechanik z prawem jazdy kat. C+E;

 - kierowca elektromechanik z prawem jazdy kat. C;

W dniu egzaminu kandydaci powinni posiadać:

- strój sportowy;

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

- dowód osobisty; 

- książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

- zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych oraz opinię z tych ćwiczeń;

- Życiorys (CV); 

- Zaświadczenie o niekaralności;

- Kopie kontraktu o wykonywaniu obowiązków w ramach NSR.

UWAGA:

W przypadku zgłoszeń żołnierzy rezerwy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej należy obowiązkowo dostarczyć na kwalifikację kopię ostatniej opinii służbowej.


22.06.2017

 

    Informuję, że 12 Woliński Dywizjon Trałowców prowadzi kwalifikacje naniżejwymienione stanowiska służbowe:

- chemik-ratownik - 36A62/40H61;

- kucharz okrętowy – 38B62;

- elektryk (nawigacyjny) - 24D61;

- celowniczy – 24C61; - miner – 24C64;

- sygnalista – 24B62.

  Kwalifikacje prowadzone są w każdy wtorek o godz. 10.00. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do egzaminu sprawności fizycznej, oraz ksero kopie potwierszające kwalifikacje wojskowe i cywilne.

  Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został st. bsm Radosław POST tel. 261 242 521.08.06.2017

 

    Informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

- Elektromechanik - 34T64;

- młodszy kierowca kat. „C”;

- 38T64 - młodszy kierowca – radiotelefonista - 38T64, 28B65;

- klasyfikator sprzętu – 38T75.

Kwalifikacje prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00).Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 14 i 21.06.2017 r.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został mł. podoficer specjalista – chor. Sławomir NIKODEM tel. 261 454 788.

Adres kwalifikacji:

5 pinż. Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39.06.06.2017

 

    Informuję, że Jednostka Wojskowa 4539 w Białobrzegach w dniu 14.06.2017 r. będzie prowadziła o godz. 8.30 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe:

kierowca kat. „C+E”;

- kierowca kat. „C”;

- blacharz - spawacz.

  Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych kwalifikacji zostały umieszczone na stronie internetowej 9 Batalionu Dowodzenia. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczam mł. chor. Krystiana KAMROWSKIEGO (tel. 261-887-521) qraz sierż. Karola JURKIEWICZA (tel. 261-887-678).


22.05.2017

 

 27.04.2017

 

 Wolne Wakaty

w 18 WOG Wejherowo

 

 26.04.2017

 

    Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu kwietniu br. (tj. 04.05., 11.05., 18.05., 25.05.), od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy
kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor/por.),
- w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
- w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych.
Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwaflfikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR; świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty; • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w lI etapach:

Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Jednocześnie zwracam, się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji na swojej stronie internetowej. Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK, te!. 261-688-364.