Strona Główna BIP Strona Główna
- Wolne etaty
 

26.10.2017

   Informuje, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Wakujące stanowiska wskazane zostały w załączniku. Najbliższy termion kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i do NSR to 07.11.2017r.. Jednocześnie informuje, że w wypadku wystąpienia wiekszej ilości chętnych istnieje możliwość zorganizowania kwalifikacji w terminie wcześnejszym.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został przedstawiciel sekcji personalnej 1.Orel:

 • st. chor. Dariusz MALISZEWSKI tel.: 261-513-441.

  


25.10.2017

  

Osoba do kontaktów : por. Janusz MAC, tel.: 261-688-360


16.10.2017

   W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołinerzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuje, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 10 listopada 2017r.

Termin stawiennictwa: 10 listopada 2017 roku, godzina 08:30.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

 • strój sportowy;

 • przybory piśmiennicze;

Osoba do kontaktów - st. sierż. Jarosław OWSIANKA (tel. 261 167 714).

 
 

10.10.2017

   W związki z potrzebą pilnego uzupełnienia stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych, informuję że: Jednostka Wojskowa 2031 posiada wolne stanowiska dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

- preferowane jest wykształcenie techniczne (elektroniczne, elektryczne, elektromechaniczne). Poszukiwani są kandydaci na szeregowych zawodowych na stanowiska kierowcy z kategorią prawa jazdy C, CE lub D oraz z tytułem zawodowym „Ratownik Medyczny” oraz w zawodzie kucharz.

- Szczegóły odnośnie kwalifikacji znajdują się na stronie jednostki wojskowej 8brt.wp.mil.pl w zakładce profesjonalizacja. Termin najbliższych kwalifikacji 31.10.2017 r.

- Do kontaktów roboczych wyznaczam: - por. Marcin WRÓBLEWSKI tel. 261 343 250; - mł. chor. Tomasz FILIPOWICZ tel. 261 343 171.

 
 

04.10.2017

   Informuje, że w każdy czwartek w miesiącu październiku br.,(tj. 05.10., 12.10., 19.10, 26.10.) od godz 08.00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawienicwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul.Żarska,brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR/POR,

 • Korpus osobowy (28) - łączność i informatyka;

 • Grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączności;

 • Specjalność (01) - ogólna;

Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S: 2; M: 2; C: 2;P: 2.

2) w korpusie podoficerów rezerwy o STE: PODOFICER

 • Korpus osobowy (28) - łączność i informatyka;

 • Grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączności;

 • Korpus osobowy (34) - inżynierii wojskowej;

 • Grupa osobowa (A) - saperska;

 • Specjalność (21) - ogólna;

 • Korpus osobowy (38) - logistyki;

 • Grupa osobowa (A) - ogólnologistyczna;

 • Specjalność (21) - ogólna;

 • Grupa osobowa (B) - materiałowa;

 • Specjalność (21) - gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;

 • (22) - gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;

  (23) - gospodarka i eksploatacja w służbie żywieniowej;

  (25) - gospodarka magazynowania środków bojowych;

  (26) - gospodarka magazynowania środków MPS;

  (27) - gospodarka i eksploatacja środków bojowych;

 • Grupa osobowa (T) - techniczna;

 • Specjaność (33) - eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki;

3) w korpusie szeregowych zawodowych:

 • Korpus osobowy (38) - logistyki;

 • Grupa osobowa (T) - techniczna;

 • Specjalność (64) - kierowca kat. C;

  Specjalność (65) - kierwoca kat. C+E;

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaśwoadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

 • książeczke wojskową;

 • dowód osobisty;

 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej; Etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261-688-364.

 

10.08.2017

   W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe:

Elektromechanik – 34T64;

Młodszy kierowca – 38T64 (prawo jazdy kat. C);

Młodszy kierowca – radiotelefonista – 38T64/28B65;

Kierowca – 38T65 ( prawo jazdy kat. C+E); Starszy elektromechanik – 34T72;

Młodszy kucharz – 38B61;

Operator – 34A75;

Kierowca – ratownik – 38T62/40H61 ( kurs pierwszej pomocy).

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby proszę o przybycie na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo na godz. 8.00).

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 09 i 16.08.2017r. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:

młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1- chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788;

Kierowani na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; - posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych życiorys (CV)

 

07.08.2017

 

 

01.08.2017

   Informuję, że dniach 07- 08 września 2017 roku w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie, zostaną przeprowadzone wstępne kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerów zawodowych.

1. Miejsce stawiennictwa: Batalion Ochrony Bazy, Słupsk, Ul Westerplatte 44;

2. Termin stawiennictwa: O7września 2017 roku godz. 7: 30 oraz 08 września 2017 roku. godz. 7:30

3. Wyposażenie: strój sportowy;

4. Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu): książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, świadectwo ukończenia szkoły, inne dokumenty i zaświadczenia mające wpływ na postepowanie kwalifikacyjne (np. poświadczenie bezpieczeństwa, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia potwierdzające znajomość języków obcych) dodatkowo byli żołnierze zawodowi świadectwo służby oraz ostatnia opinia służbowa;

5. Żołnierze NSR — kserokopia zaświadczenia ukończenia służby przygotowawczej (oryginały do wglądu);

6. Osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu. Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa zobowiązane są do przedstawienia okresów służby w tych formacjach;

7. Zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego (ważne w dniu kwalifikacji). Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczam:

- kpt. Mariusz IWAŃSKI (Szef Sekcji Personalnej tel. 261 -458-654)

 

12.07.2017

   Informuję, że 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku-Białej posaida wolne stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych : SAPER, SW:34A62.

 

07.07.2017

   Informacja o wolnych stanowiskach służbowych będących strukturach 2.pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie wskazanych w załączniku. W przypadku zgłoszenia się potencjalnych kandydatów po przeprowadzonej weryfikacji będzie możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

- mjr Wawrzyniec TEKIELAK — tel. 261 — 158 —269;

- mł. chor. Włodzimierz STYPUŁA — tel. 261 — 158—268.

 

03.07.2017

 

 

03.07.2017

 

   W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 07 lipca oraz 04 września 2017r.

  Termin stawiennictwa: 07 lipca, 04 września 2017 roku, godzina 08.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul, Piłsudskiego 72.

  Kandydat powinien posiadać:

— dokument tożsamości;

— książeczkę wojskową;

— dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

— zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

— strój sportowy;

— przybory piśmiennicze.

 Osoba do kontaktów: Jarosław OWSIANKA (teI. 261 167 714)

 UWAGA:

W przypadku zgłoszeń żołnierzy rezerwy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej należy obowiązkowo dostarczyć na kwalifikację kopię ostatniej opinii służbowej.

 

22.06.2017

 

    batalion dowodzenia Marynarki Wojennej

ul. Sobieskiego 277, 84 – 200 Wejherowo

tel. 261 251 910.

    Informujemy, że w dniu 29.06.2017 roku od godziny 08.00 w batalionie dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych z Narodowych Sił Rezerwowych. W sprawie kwalifikacji oraz wniosków o powołanie do zawodowej służby wojskowej proszę o kontakt z jednostką wojskową.

Poszukiwani specjaliści to:

 - kierowca elektromechanik z prawem jazdy kat. C+E;

 - kierowca elektromechanik z prawem jazdy kat. C;

W dniu egzaminu kandydaci powinni posiadać:

- strój sportowy;

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

- dowód osobisty; 

- książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

- zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych oraz opinię z tych ćwiczeń;

- Życiorys (CV); 

- Zaświadczenie o niekaralności;

- Kopie kontraktu o wykonywaniu obowiązków w ramach NSR.

UWAGA:

W przypadku zgłoszeń żołnierzy rezerwy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej należy obowiązkowo dostarczyć na kwalifikację kopię ostatniej opinii służbowej.


22.06.2017

 

    Informuję, że 12 Woliński Dywizjon Trałowców prowadzi kwalifikacje naniżejwymienione stanowiska służbowe:

- chemik-ratownik - 36A62/40H61;

- kucharz okrętowy – 38B62;

- elektryk (nawigacyjny) - 24D61;

- celowniczy – 24C61; - miner – 24C64;

- sygnalista – 24B62.

  Kwalifikacje prowadzone są w każdy wtorek o godz. 10.00. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do egzaminu sprawności fizycznej, oraz ksero kopie potwierszające kwalifikacje wojskowe i cywilne.

  Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został st. bsm Radosław POST tel. 261 242 521.08.06.2017

 

    Informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

- Elektromechanik - 34T64;

- młodszy kierowca kat. „C”;

- 38T64 - młodszy kierowca – radiotelefonista - 38T64, 28B65;

- klasyfikator sprzętu – 38T75.

Kwalifikacje prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00).Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 14 i 21.06.2017 r.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został mł. podoficer specjalista – chor. Sławomir NIKODEM tel. 261 454 788.

Adres kwalifikacji:

5 pinż. Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39.06.06.2017

 

    Informuję, że Jednostka Wojskowa 4539 w Białobrzegach w dniu 14.06.2017 r. będzie prowadziła o godz. 8.30 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe:

kierowca kat. „C+E”;

- kierowca kat. „C”;

- blacharz - spawacz.

  Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych kwalifikacji zostały umieszczone na stronie internetowej 9 Batalionu Dowodzenia. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczam mł. chor. Krystiana KAMROWSKIEGO (tel. 261-887-521) qraz sierż. Karola JURKIEWICZA (tel. 261-887-678).


22.05.2017

 

 27.04.2017

 

 Wolne Wakaty

w 18 WOG Wejherowo

 

 26.04.2017

 

    Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu kwietniu br. (tj. 04.05., 11.05., 18.05., 25.05.), od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy
kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor/por.),
- w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
- w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych.
Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwaflfikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR; świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty; • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w lI etapach:

Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Jednocześnie zwracam, się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji na swojej stronie internetowej. Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK, te!. 261-688-364.


18.03.2017

 

    W związku z prowadzonym ukompletowaniem stanowisk służbowych w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej informujemy, że w n/w terminach będą przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w trakcie, których kandydaci będą poddani egzaminowi ze sprawności fizycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Kwalifikacje odbędą się w dniach:

- 20.04.2017 r. od godz. 9.00 – w korpusie oficerów i podoficerów; -25.04.2017 r. od godz. 9.00 – w korpusie oficerów i podoficerów; -27.04.2017 r. od godz. 9.00 – w korpusie szeregowych.

Zainteresowani powinni posiadać strój sportowy, książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje wraz z CV.

Kontakt:

Jednostka Wojskowa 4857 Białystok

Ul. Kawaleryjska 70

15-601 BIAŁYSTOK

kpt. Małgorzata REPNIK tel.: 261-398-691 :17.03.2017

 

   


18.03.2017

 

    W związku z prowadzonym ukompletowaniem stanowisk służbowych w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej informujemy, że w n/w terminach będą przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w trakcie, których kandydaci będą poddani egzaminowi ze sprawności fizycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Kwalifikacje odbędą się w dniach:

- 20.04.2017 r. od godz. 9.00 – w korpusie oficerów i podoficerów; -25.04.2017 r. od godz. 9.00 – w korpusie oficerów i podoficerów; -27.04.2017 r. od godz. 9.00 – w korpusie szeregowych.

Zainteresowani powinni posiadać strój sportowy, książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje wraz z CV.

Kontakt:

Jednostka Wojskowa 4857 Białystok

Ul. Kawaleryjska 70

15-601 BIAŁYSTOK

kpt. Małgorzata REPNIK tel.: 261-398-691 :07.03.2017

 

   WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWSIK W 6 WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM

       

     

     


07.03.2017

 

    Informuję, że 1 Batalion Zmechanizowany posiada wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, w specjalnościach:

- mechanik — 38T74

- kierowca BWP — 1—20B69

- kierowca kat. „C÷E” —38T65

- kierowca kat. „C” —38T64

- strzelec — 20B71

W związku z powyższym, w dniu 20 kwietnia 2017r. od godz. 8.00w JW 1889 w Lęborku, ul. Obrońców Wybrzeża 1 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Łączna ilość stanowisk na które może być prowadzona kwalifikacja, wynikająca z przydzielonego limitu żołnierzy zawodowych — 8.

Kandydaci przystępujący do kwalifikacji zobowiązani są posiadania stroju sportowego (odbędzie się egzamin z WF), dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, książeczkę wojskową a także, w miarę możliwości zaświadczenie lekarskie dopuszczające ich do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.


05.03.2017

 

    1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

  - prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;

  - udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;

  -  atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych

Inne należności finansowe:

Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:

- Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;

- Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;

- Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.

3. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2017r.:

1) 06 kwiecień

2) 11 maj

3) 01 czerwiec

4) 06 lipiec

5) 03 sierpień

6) 07 wrzesień

7) 05 październik

8) 16 listopad

9) 07 grudzień


03.04.2017

 

    Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu kwietniu br. (tj. 06.04., 13.04., 20.04., 27.04.), od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy
kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor/por.),
- w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
- w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych.
Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwaflfikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR; świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty; • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w lI etapach:

Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Jednocześnie zwracam, się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji na swojej stronie internetowej. Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK, te!. 261-688-364.

17.03.2017

 

   


27.02.2017

 

    Informuję, że w każdą środę 2017 roku od godz. 08.00 do godz. 12.00,
5 pułk inżynieryjny będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje odbędą się w 5 pułku Szczecin-Podjuchy, ul. Metalowa 39. Do kontraktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony dla stanowisk oficerskich i podoficerskich - Szef sekcji S-1

mjr Ryszard KUJAWA

oraz młodszy podoficer sztabowy – st. sierż. Mariusz MICHALCZYK

telefon służbowy 261 454 513;

Dla stanowisk NSR oraz szeregowych – młodszy podoficer specjalista chor. Sławomir NIKODEM

telefon służbowy 261 454 788.

Godziny otwarcia WKU w Gdyni:

Od poniedziałku do piątku 8.00 — 15.00;

w środy od 8.00 — 16.30.

Serdecznie zapraszamy.

 


20.02.2017

 

    Informuję, że w jednostkach podległych IWsp SZ występują wolne wakaty na stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów młodszych.

  W zakresie ww. przedsięwzięć, z ramienia IWsp SZ jest:

- ppłk Andrzeja KOMYĆ - tel. 261 416 457;

  Godziny otwarcia WKU w Gdyni:

  Od poniedziałku do czwartku 8.00 — 15.00;

w środy od 8.00 — 16.30;

w piątek od 9.00 – 14.00.

Serdecznie zapraszamy.


16.02.2017

 

   Informuję, że w związku z otrzymaniem środków finansowych dla oficera NSR (rezerwy) na stanowisko dowódcy kompanii inżynieryjnej w JW 2901 Szczecin — Podjuchy o STE: POR.IKPT. w służbie okresowej na 2 lata proszę o zgłaszanie się chętnych osób.

   Mile widziany kandydat po Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych lub Lądowych we Wrocławiu. Szczegółowe informacje udzielę osobiście tel. 261 454512 lub 261 454513.


09.02.2017

 

    Uprzejmie informuję, że z uwagi na potrzebę uzupełnienia stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.30 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym. Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie. Wykaz wolnych stanowisk wraz ze specjalnościami wojskowymi przekazywany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem kwalifikacji odrębnym pismem

    Kandydaci powinni posiadać ze sobą: książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej, prawo jazdy, zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego), ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych oraz dowód osobisty.

     Poniżej przedstawiam osoby funkcyjne odpowiedzialne na szczeblu jednostki za realizację przedsięwzięcia związanego z naborem do zawodowej służby wojskowej:

- mjr Sławomir KAŁWAK tel. 261 625 073;

- st.sierż. Marek USIARCZYK tel. 261 625 093.


09.02.2017

 

WARSZTATY TECHNIKI MORSKIEJ

ul. M. C. Skłodowskiej 2 ; 81-209 GDYNIA

 

ZESTAWIENIE WAKATÓW

Lp.

NAZWA STANOWISKA

STOPIEŃ

ETATOWY

KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA

(PREFEROWANY)

UWAGI

1

2

3

4

5

1

Kierownik warsztatu sprzętu radiolokacyjnego.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny, mechaniczny

zarządzanie zasobami ludzkimi

2

Kierownik warsztatu sprzętu

łączności i informatyki.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny, mechaniczny

zarządzanie zasobami ludzkimi

3

Starszy technik warsztatu sprzętu

łączności i informatyki.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny, mechaniczny

samodzielny technik

4

Kierownik warsztatu remontowego sprzętu rozpoznania i walki elektronicznej.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny, mechaniczny

zarządzanie zasobami ludzkimi

5

Kierownik warsztatu remontowego

urządzeń dźwigowych.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, mechaniczny

zarządzanie zasobami ludzkimi

6

Kierownik warsztatu remontu

urządzeń elektrycznych.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny

zarządzanie zasobami ludzkimi

7

Kierownik warsztatu remontu

sprzętu nawigacyjnego.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny, mechaniczny

zarządzanie zasobami ludzkimi

8

Starszy technik warsztatu remontu

sprzętu nawigacyjnego.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny, mechaniczny

samodzielny technik

9

Kierownik warsztatu remontowego

systemów kierowania uzbrojeniem.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny, mechaniczny

zarządzanie zasobami ludzkimi

10

Kierownik grupy napraw awaryjno – konserwacyjnych uzbrojenia morskiego.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny, mechaniczny

zarządzanie zasobami ludzkimi

11

Starszy technik działu remontu

sprzętu ratowniczego MW.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

elektryczny, elektroniczny, mechaniczny

samodzielny technik

12

Kierownik grupy zabezpieczenia

eksploatacji sekcji technicznej.

sierżant/starszy sierżant/młodszy chorąży

wolny

prawo jazdy B, C+E

 

 

wyznaczona do kontaktów:

st. chor. Krzysztof BUSZMAN  tel. 261 265 491 kom. 601 679 500

 

 

07.02.2017

    W związku z potrzebą pilnego uzupełnienia stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów, informuję że: Jednostka Wojskowa 2031 posiada wolne stanowiska dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych w podanych niżej specjalnościach wojskowych:

-   29A01;

-   28A13;

-   22G03;

-   22G01.

   Do kontaktów roboczych odnośnie

- por. Marcin WRÓBLEWSKI tel. 261 343 250.

  Godziny otwarcia WKU w Gdyni:

Od poniedziałku do czwartku 8.00 — 15.00;

w środy od 8.00 — 16.30;

w piątek od 9.00 – 14.00.

Serdecznie zapraszamy.

 
 

06.02.2017

    Informuję, że w strukturach batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i Białobrzegach poszukiwani są byli żołnierze zawodowi wyrażający akces powrotu do zawodowej służby wojskowej. Najbardziej pożądaną grupą żołnierzy są oficerowie i podoficerowie w korpusie osobowym łączności i informatyki. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

- kpt. Tomasz ŻAK - tel. 261 878 501;

- st. sierż. Arkadiusz ZABORSKI - tel. 261 878 507.

 

   Godziny otwarcia WKU w Gdyni:

Od poniedziałku do czwartku 8.00 — 15.00;

w środy od 8.00 — 16.30;

w piątek od 9.00 – 14.00.

Serdecznie zapraszamy.

 
 

27.01.2017

WOLNE STANOWISKA OFICERSKIE W JW. 2748 WROCŁAW

 


30.01.2017

 

     44 Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach prowadzi nabór na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych w SW: 22-H-63, 22-H-61,22-H-66 oraz 22-G-66.

     Szczegółowych informacji udziela mł. chor. Marcin Kołakowski tel: 261 252 105.

 

10.01.2016

    W związku z pismem Dowództwa Garnizonu Warszawa Nr. wych. 20437/16 z dnia 07.12.2016 r. informuję, że w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego
w Warszawie
odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach (ul. Hynka 2):

— 12 stycznia 2017 r.;

— 02 lutego 2017 r.;

— 02 marca 2017 r.;

— 06 kwietnia 2017 r.;

— 11 maja 2017 r.;

— 01 czerwca 2016 r.;

— 06 lipca 2017 r,

— 03 sierpnia 2017r;

— 07 września 2017 r;

— 05 października 2017 r;

— 16 listopada 2017 r;

— 07 grudnia 2017 r.

 

  Służba wojskowa w BATALIONIE REPREZENTACYJNYM WP w WARSZAWIE to:

Prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państwa
i szefami rządów;
Udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
Atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

 

Godziny otwarcia WKU w Gdyni:

Od poniedziałku do czwartku 8.00 — 15.00;
w środy od 8.00 — 16.30;
w piątek od 9.00 – 14.00.
Serdecznie zapraszamy.

 

 

16.12.2016

  


 

12.12.2016

    Informuję o terminie kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych zaplanowanych w Jednostce Wojskowej 4495 na 2017 rok.

- 10 i 24 styczeń 2017r.

- 07 i 21 luty 2017r.

- 07 i 21 marzec 2017r.

- 11 i 25 kwiecień 2017r.

- 09 i 23 maj 2017r.

- 13 i 27 czerwiec 2017r.

- 12 i 26 wrzesień 2017r.

- 10 i 24 październk 2017r.

- 14 i 28 listopad 2017r.

- 12 grudzień 2017r.
10.10.2016

   Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny Szczecin Podjuchy prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:
 – kierowca – szer. st. szer.;
 – młodszy operator, pomocnik kierowcy – szer. st. szer.;
 – młodszy kierowca, obsługa – szer. st. szer.;
 – kierowca operator – szer. st. szer.

 
Kwalifikacje odbywają się w każdą środę
w godz. 08.00 – 12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00)

w 5 pułku inżynieryjnym Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39

30.09.2016

   Wykaz wakatów do Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej w MORSKIEJ JEDNOSTCE RAKIETOWEJ w Siemirowicach.
 
Kontakt: kmdr ppor. KOPYT, tel. 261 253 110, 261 253 113, 261 253 114
 
strona 1
 

18.08.2016

   W związku z dużą ilością wakujących stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w specjalnościach ogólnowojskowych i pilną potrzebą ukompletowania tych stanowisk, informujemy, iż kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbywają się w każdy wtorek miesiąca (stawiennictwo kandydatów godzina 08:00, biuro przepustek 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 250).

Na przedmiotowe kwalifikacje mogą się kierować:
 - żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
 - elewi po odbyciu służby przygotowawczej (nie jest wymagany kontrakt NSR);
 - żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:
 - książeczkę wojskową,
 - zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej,
 - strój sportowy,
 - przybory do pisania.

Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki lub ośrodka szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnieni z egzaminu.

 

04.08.2016

   Istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w strukturze 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.
 
Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:
 - por. Tomasz MACHCIŃSKI (tel. 261-536-297);
 - st. chor. Mariusz ROGOWSKI (tel. 261-536-249).

 
 

04.08.2016

   W związku z dużą ilością wakujących stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w specjalnościach ogólnowojskowych, a w szczególności specjalności kierowca „C, C+E” i pilną potrzebą ukompletowania tych stanowisk, przedstawiamy wykaz wolnych stanowisk.

Jednocześnie informujemy, iż kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbywają się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania.

Na przedmiotowe kwalifikacje kierować się mogą:
 - żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
 - żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:
 - książeczkę wojskową;
 - zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 - strój sportowy;
 - przybory do pisania.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
 - st. kpr. Rafał SOLIŃSKI tel. 261 454 031.

 
 
 

15.07.2016

   Informujemy, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na poniżej przedstawione stanowiska służbowe.

Miejsce i termin kwalifikacji:

5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39,
kwalifikacje prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00).


Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
1) Dla stanowisk przewidzianych dla żołnierzy NSR
 - kpt. Robert TROĆ, tel. 261 454 590;

2) Dla stanowisk oficerskich i podoficerskich (służba zawodowa)
 - młodszy podoficer sztabowy — sierż. Paweł KASPRZAK, tel. 261 454 513;

3) Dla stanowisk szeregowych (służba zawodowa)
 - starszy podoficer sztabowy - mł.chor. Sławomir NIKODEM, tel. 261 454 788;


Kierowani na kwalifikacje powinni:
 - spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 - posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych;
 
 

13.07.2016

   WAKUJĄCE STANOWISKA W STRUKTURACH 38. DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA OP W SOCHACZEWIE
 
 

13.07.2016

   W związku z malejącym ukompletowaniem stanowisk służbowych wyszczególnionych w tabeli, informujemy o możliwości zawarcia kontraktów do NSR i zawodowej służby wojskowej w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście:
 

12.07.2016

   WAKUJĄCE STANOWISKA PODOFICERSKIE W 34 BATALIONIE RADIOTECHNICZNYM W CHOJNICACH
 
DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH WYZNACZONO:
 - SZEF SEKCJI PERSONALNEJ KPT. TOMASZ BUDRYCA, TEL. 261-534-120
 

16.06.2016

   Informujemy o naborze na wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie o specjalności kierowca ,,C, C÷E

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania.

Na przedmiotowe kwalifikacje kierować się mogą:

 - żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
 - żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;

Każdy kandydat powinien posiadać: 
 - książeczkę wojskową,

 - zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej,
 - strój sportowy,
 - przybory do pisania.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

 - st. kpr. Rafał SOLIŃSKI tel. 261-454-031.


15.06.2016

   JW. 2521 Ustka prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowisko:
 - obsługa armaty przeciwlotniczej – SW: 32A63;

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:
 - st. bsm. Bartosz KORZYŃSKI, tel. 261 231 840;
 - mat Paweł TORCZUK, tel. 261 231 840.

 

15.06.2016

   Informujemy, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych w struktury 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, a w szczególności oficerów w stopniu: porucznik, kapitan w specjalnościach wojskowych: logistyki, ogólnowojskowym i innych.

Do kontaktów roboczych w w/w sprawie został upoważniony szef sekcji personalnej:
 - mjr Sławomir Kaźmierski, tel. 261 544 694
.

 

15.06.2016

   Informujemy, że istnieje możliwość zawarcia kontraktów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej w m. Świnoujście i Dziwnów przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

Szczegółowe informacje dla kandydatów udzielają przedstawiciele Sekcji Personalnych w jednostkach wojskowych:

1) KPW Świnoujście:
 - kmdr  ppor. Grzegorz KOWALSKI, tel. 261 243 318;
 - st. chor. Kazimierz GŁUSZCZAK, tel. 261 242 634.

2) 8 bsap MW w Dziwnowie:
 - kpt. Marcin PAGAN, tel. 261 248 386;
 - chor. Janusz GÓRSKI, tel. 261 248 272.

 

31.05.2016

   Wykaz wolnych stanowisk w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach
 

03.06.2016

   Informujemy, że z uwagi na potrzebę uzupełnienia stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym.
 
Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.
 
Kandydaci powinni posiadać ze sobą:
 - książeczkę wojskową,
 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej,
 - prawo jazdy,
 - zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego),
 - ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych
 - dowód osobisty.
 
Zgodnie z wytycznymi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w podległych jednostkach wojskowych na rok 2015-2016, preferowani będą kandydaci, którzy są żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych.
 
Osoby funkcyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia:
 - mjr Sławomir KAŁWAK tel. 261 625 073;
 - st.chor.szt. Robert PRÓCHNICKI tel. 261 625 093.

16.05.2016

   Informujemy, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe przewidziane dla szeregowych zawodowych:
 
 
Kliknij, aby powiększyć
Miejsce i termin kwalifikacji:
5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39,
w każdą środę w godz. 08.00-11.00 (stawiennictwo na godz. 8.00)
 

Kierowani na kwalifikacje powinni:

 - spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 - posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych
wymienionych w tabeli;
 - odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej;
 - dowód osobisty, życiorys /CV/, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
 - dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
 - dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
 - młodszy podoficer specjalista - st.chor.szt. Zbigniew SUGALSKI, tel. 261454788.
 - starszy podoficer sztabowy - mł.chor. Sławomir NIKODEM, tel. 261454788;

12.05.2016

 

28.04.2016

   Informujemy, iż w 12 Brygadzie Zmechanizowanej kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbywają się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania.

Na przedmiotowe kwalifikacje mogą się zgłaszać:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
 
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:
 - książeczkę wojskową,
 - zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej,
 - strój sportowy,
 - przybory do pisania.
 
Kontakt:
st. kpr. Rafał SOLIŃSKI, tel. 261-454-031.

 

07.04.2016

   W związku z prowadzonymi intensywnymi pracami nad ukompletowaniem Batalionu Reprezentacyjnego WP w korpusie szeregowych zawodowych informujemy o możliwości wzięcia udziału w kwalifikacjach, które organizowane są w obiekcie przy ul. Franciszka Hynka 2 w Warszawie raz w miesiącu.
 
Szczegółowe informacje o terminach i wymaganych dokumentach dostępne są pod adresem
 
www.brepr.wp.mil.pl

 
w zakładce „Dołącz do Nas!”
 
 Tym, którzy pomyślnie przejdą proces kwalifikacji oraz otrzymają pozytywne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych SZRP, zaoferowany zostanie dwuletni kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym w jednej z trzech Kompanii Reprezentacyjnych WP.

Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie upoważniono:
 - Szefa Sekcji Personalnej (S-1) kpt. Pawła SAŁBUTA, tel. 261-848-731;
 - Oficera Sekcji Personalnej (S-1) por. Radosława OZÓGA, tel. 261-848-724.

 
   38. dywizjon zabezpieczenia OP poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe:
 
- młodszy kucharz 38B61 /szer., st.szer./
 
Osoba ta powinna posiadać wykształcenie gastronomiczne i doświadczenie w pracy w zawodzie.
 
Szczegółowych informacji udziela:
 
 - por. Magdalena SOKOŁOWSKA, tel. 261 529 625.

   Informujemy, że w strukturach 16 Batalionu Powietrznodesantowego występują nieobsadzone stanowiska w korpusie szeregowych.
 

 

WAKATY W KOMENDZIE PORTU WOJENNEGO W GDYNI
 
 

   Przedstawiamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice:
 
 Wakaty w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu
 
   Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca. 
Kandydaci powinni zgłosić się o godzinie 8.00 na biuro przepustek.
 
Kandydaci przystępując do kwalifikacji powinni posiadać:
 - zaświadczenia ze służby przygotowawczej (którzy ją odbywali),
 - kontrakt z NSR (po służbie przygotowawczej),
 - odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),
 - zaświadczenie lekarskie dopuszczające wysiłek fizyczny.
 
Osoba wyznaczona do kontaktów roboczych:
 - Pan Rzeźnicki Zygmunt (tel.: 261674265) Sekcja Personalna S-1   VACATY DLA PODOFICERÓW
 
  
W nawiązaniu do pisma z Jednostki Wojskowej 2399 w Świętoszowie informujemy, że w każdy czwartek o godz. 8.00 odbywają się kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej.
 
Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:
 
Etap I - rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy.
 
Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).
 
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczona została st. sierż. Marzena WOJTYSIAK (tel. 261 686 241).    Informujemy, że w ramach zmian w stanach osobowych w 2015 r. w Siłach Zbrojnych RP wystąpi potrzeba powołania do zawodowej służby wojskowej szeregowych do jednostek wojskowych:
 

 
Kliknij, aby powiększyć
Zainteresowanych żołnierzy rezerwy prosimy o kontakt osobisty z WKU.

 
Kliknij, aby powiększyć


Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje, że Jednostka Wojskowa 3411 w Grójcu posiada niżej wymienione

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został mjr Grzegorz Bochniak (tel. 48 666 24 85).