Strona Główna BIP Strona Główna
OPIEKA, POMOC
 
WETERANI
 
 
Informujemy, że w Warszawie na ul. Królewskiej 1, pok. 238 działa Psychologiczny Punkt Konsultacyjny (PPK) dla żołnierzy i pracowników Urzędu Ministra Obrony Narodowej, weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa i ich rodzin.
 
Punkt czynny jest w godzinach służbowych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr: 261-879-767, 261-879-489
lub kom. 603-958-701, 664-876-271.

W Dowództwie Generalnym RSZ obowiązki w zakresie opieki:
  • nad rodzinami poległych żołenierzy i pracowników wojska,
  • nad poszkodowanymi żołnierzami i pracownikami wojska

realizuje pełnomocnik Oddziału Służby Poza Granicami Państwa Zarządu Zasobów Osobowych (J-1)
 
Adres:
 
           Dowództwo Generalne RSZ
           00-912 Warszawa
           ul. Żwirki i Wigury 103, blok 7A, pok. 6.
 
Telefony kontaktowe:
 
               +48 261 825 940,
               kom. 600-833-322,
               CM +48 261 825 940,
               fax +48 261 825 636.
 
Od 1 lutego 2014r. przy DG RSZ został reaktywowany Telefon Zaufania dla osób uprawnionych do systemu pomocowego.
 
Nr telefonu: +48 261 825 940, CM +48 261 825 940.
 
Telefon czynny jest:
 
we wtorki w godz.  15.00 - 18.00
w czwartki w godz. 10.00 - 13.00