Strona Główna BIP Strona Główna
WETERANI
 


 
Podstawowym celem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami kraju oraz rozporządzeń wykonanwczych do wymienionej ustawy jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski. Głównie militarnych na podstawie skierowania w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.
Ustawa przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień związanych z ich uhonorowaniem, świadczeniami opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, pomocą w finansowaniu nauki, uprawnieniami socjalnymi, uprawnieniami pracowniczymi oraz możliwością przyznania dodatku weterana dla weteranów pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Odbiór zaświadczenia również odbywa się osobiście lub może być przesłane pocztą do wnioskodawcy (o ile taka prośba znajdzie się we wniosku).

W razie pytań kontaktować się z:

 Pan Marek NOWACKI tel. +48 261 263 297
 
 
 
 
Zapraszamy na profil

WETERAN na FACEBOOKU