Strona Główna BIP Strona Główna
OBRONA CYWILNA
 
OBRONA CYWILNA ZAKŁADOWE I TERENOWE FORMACJE OBRONY CYWILNEJ

1. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. (D.U. 2017, 1430).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.09.2002 r. w sprawie odbywania służby w Obronie Cywilnej (D.U. 2002.169.1391).

3. Rozporządzenie Rady Ministra Obrony Narodowej z dn. 27.04.2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w Obronie Cywilnej wymaga zgody Wojskowego Komendanta Uzupełnień (D.U. 2006.83.576).


Szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej można uzyskać:
- osobiście, w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni pokój nr 104,
- telefonicznie, pod numerem 261-263-254,
- e-mailem, pod adresem poczty internetowej: wkugdynia@ron.mil.pl