Strona Główna BIP Strona Główna
KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
 


O sprawach tu przedstawionych dowiesz się więcej w pokoju nr 319
ico_green_phone tel.: 261 263 783 w. 256
ico_email wkugdy.s.zawod@wp.mil.pl

Korpus szeregowych zawodowych

istnieje od 1 lipca 2004 r. Powstał‚ w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

W pierwszej kolejności uzawodowieniu podlegały wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część etatów dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

Kto może być powołany:

żołnierz rezerwy, który ukończył gimnazjum, ma przygotowanie zawodowe, odbytą w pełnym wymiarze
zasadniczą służbę wojskową oraz niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskową komendę uzupełnień;
 

RZUĆ SOBIE WYZWANIE, STAŃ TWARZĄ W TWARZ Z PRZYGODĄ, POKONAJ WŁASNE SŁABOŚCI, POCZUJ DOTKNIĘCIE PROFESJONALIZMU, ZASMAKUJ W NOWYM STYLU ŻYCIA, DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

1. Podejmij decyzję o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego.

2. Wybierz jednostkę wojskową w której chciałbyś pełnić zawodową służbę wojskową.

3. Umów się na rozmowę kwalifikacyjną z osobą zajmującą się naborem do zawodowej służby wojskowej w wybranej przez siebie jednostce wojskowej, zapytaj o wolne, interesujące Cię stanowiska.

4. Zanim udasz się na rozmowę z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej w sprawie interesującego Cię stanowiska, upewnij się czy posiadasz odpowiedni wpis w książeczce wojskowej dotyczący przeniesienia do rezerwy, jeżeli nie, zadbaj o to aby w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień dokonano takiego wpisu.

5. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zdaj egzamin weryfikacyjny ze sprawności fizycznej.

6. Poproś o zaświadczenie o wolnym stanowisku przewidzianym dla Ciebie oraz o wyciąg z protokołu egzaminu z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

7. Z zaświadczeniami wymienionymi w punkcie 6, udaj się do WKU i poproś o wyznaczenie terminu badań psychologicznych oraz badań lekarskich.
8. Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego o zdolności do zawodowej służby wojskowej skompletuj pozostałe wymienione na kolejnej stronie dokumenty i niezwłocznie dostarcz je do WKU.

9. Poczekaj cierpliwie na kontrakt czyli decyzję o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SKOMPLETOWANIA
TECZKI AKT PERSONALNYCH KANDYDATA DO SŁUŻY ZAWODOWEJ

1. zaświadczenie od Dowódcy Jednostki Wojskowej ze wskazaniem proponowanego stanowiska służbowego, specjalności wojskowej ( zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej o wolnym stanowisku ).

2. wyciąg z protokołu egzaminu z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzony w jednostce wojskowej ( wystawia dowódca jednostki wojskowej ) .
 
3. pisemny wniosek kandydata o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej ( wzór dostępny w jednostkach wojskowych oraz w WKU ).

4. orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej ( kieruje WKU ).

5. orzeczenie pracowni psychologicznej o zdolności do służby w charakterze żołnierza zawodowego ( kieruje WKU ).

6. życiorys.

7. odpis skrócony aktu urodzenia  ( oryginał ).

8. odpis skrócony aktu małżeństwa.

9. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

10. świadectwo ukończenia szkoły ( oryginał lub uwierzytelniona kopia ).

11. świadectwo pracy ( kserokopia ).

12. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje  ( kserokopie ).

13. kserokopia dowodu osobistego – przód i tył dowodu na jednej kartce.

14. kserokopia  prawa jazdy – przód i tył prawa jazdy na jednej kartce.

15. Numer Identyfikacji Podatkowej ( kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP ).

16. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego ( Sąd Rejonowy w Gdyni – opłata sądowa za wystawienie informacji – 50 zł ).

KANDYDAT NA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W DOWOLNIE WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

ADRESY NAJBLIŻSZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH:

- 33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2, GDYNIA GRABÓWEK – tel. ( 58 ) 626 – 52 – 16

- Komenda Portu Wojennego
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. ( 58 ) 626 – 68 – 91

- 43 Baza Lotnictwa Morskiego
ul. Zielona 1, GDYNIA BABIE DOŁY – tel. ( 58 ) 626 – 80 – 34

- Wydział Żandarmerii Wojskowej
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. ( 58 ) 626 – 68 – 69

- 6. Ośrodek Radioelektroniczny
ul. Dickmana 10, GDYNIA – tel. ( 58 ) 626 – 42 – 45

- Dywizjon Okrętów Wsparcia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. ( 58 ) 626 – 14 – 49

- 13 Dywizjon Trałowców
ul. Śmidowicza 48, GDYNIA – tel. ( 58 ) 626 – 23 – 61

- Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. ( 58 ) 626 – 24 – 39

- Grupa Okrętów Rozpoznawczych
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. ( 58 ) 626 – 66 – 90

- Dywizjon Okrętów Bojowych
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. ( 58 ) 626 – 22 – 18

- Dywizjon Okrętów Podwodnych
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. ( 58 ) 626 – 22 – 54

- Jednostka Wojskowa FORMOZA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. ( 58 ) 626 – 22 – 70

- 1 Batalion Zmechanizowany
ul. Obrońców Wybrzeża 1, LĘBORK – tel. ( 59 ) 862 – 97 – 14

- 44 Baza Lotnictwa Morskiego
SIEMIROWICE k. LĘBORKA – tel. ( 59 ) 861 – 41 – 04

- 7 Brygada Obrony Wybrzeża
ul. Bohaterów Westerplatte 22, SŁUPSK – tel. ( 59 ) 845 – 84 – 11

ico_email wkugdy.s.zawod@wp.mil.pl