Strona Główna BIP Strona Główna
JEDNOSTKI WOJSKOWE
 
 

43 BAZA LOTNICTWA MORSKIEGO W GDYNI
81-929 GDYNIA, ul. Zielona 1
tel. 261 268 034
   
BATALION DOWODZENIA W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO, ul. Sobieskiego 277
tel. 261 251 482
   
KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
81-103 GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
tel. 261 266 891
   
DYWIZJON OKRĘTÓW WSPARCIA
W GDYNI

81-103 GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
tel. 261 262 056
   
DYWIZJON ZABEZPIECZENIA HYDROGRAFICZNEGO
W GDYNI

81-103 GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
tel. 261 262 439
   
13 DYWIZJON TRAŁOWCÓW W GDYNI
81-106 GDYNIA, ul. Śmidowicza 48
tel. 261 262 354
   
 
 6 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY
W GDYNI
81-103 GDYNIA, ul. Dickmana 10
tel. 261 264 827
   
 
33 DYWIZJON RAKIETOWY SP
W GDYNI
81-209 GDYNIA, ul. M. C. Skłodowskiej 2
tel. 261 265 413
   
 
84-120 WŁADYSŁAWOWO, ul. Garnizonowa 1
tel. 261 256 457
   
81-103 GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
tel. 261 262 218
tel. 261 262 454
 
 
81-103 GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
tel. 261 266 673

 
 
 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT WOLNYCH STANOWISK
W W/W JEDNOSTKACH, WE WSZYSTKICH KORPUSACH OSOBOWYCH
(OFICERÓW, PODOFICERÓW, SZEREGOWYCH)
UZYSKASZ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W GDYNI.
POMOŻEMY CI WYPEŁNIĆ WNIOSEK, SKOMPLETOWAĆ ZAŁĄCZNIKI,
SKIERUJEMY NA KWALIFIKACJE DO WYBRANEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ.
 

21.06.2016

 
Poszukiwani kierowcy kat. C, C+E do Narodowych Sił Rezerwowych!!
 
   Szanowny Rezerwisto, jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. C, C+E i jesteś zainteresowany pełnieniem służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, informujemy, że n/w Jednostki Wojskowe posiadają wolne stanowiska do NSR dla kandydatów z w/w uprawnieniami.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni pod nr tel.: 261-263-123 oraz w JW.:

 - 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, tel.: 261-252-123;
 - batalionie dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie, tel.: 261-251-482.