Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

ADRES

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w GDYNI

81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7

ico_green_phone 261-263-524, 261-263-637, 261-263-774, 261-263-783
ico_fax 261-263-184
ico_email wkugdynia@ron.mil.pl

 
 
LOKALIZACJA

 

 

 

 
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gdyni
ppłk Grzegorz STAŃCZYK
 
ico_green_phone 261 263 585
 
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni
mjr Krzysztof PISKORSKI
 
ico_green_phone 261 263 667
 
Szef Wydziału Rekrutacji
mjr Grzegorz NOWAK
 
ico_green_phone 261 263 180
 
Sprawy studentów i absolwentów szkół wyższych oraz uczniów szkół średnich, informacje na temat
szkolnictwa wojskowego
 
ico_green_phone  261 263 783 w. 258
 
Sprawy osób podlegających
kwalifikacji wojskowej
 
ico_green_phone 261 263 783 w. 258
 
Sprawy związane
z Narodowymi Siłami Rezerwowymi
 
ico_green_phone 261 263 783 w. 259
 
Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy posiadających
przydziały mobilizacyjne, kursy żołnierzy rezerwy
 
ico_green_phone 261 263 783 w. 246 (przydziały mobilizacyjne)
ico_green_phone 261 263 783 w. 265 (kursy żołnierzy rezerwy)
 
Sprawy związane z uzupełnieniem potrzeb mob. JW środkami transportowymi i maszynami z gospodarki narodowej
oraz z planowaniem

świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby Sił Zbrojnych
 
ico_green_phone 261 263 577
 
Nabór do
zawodowej służby wojskowej
 
ico_green_phone 261 263 783 w. 256
 
Nabór do
służby przygotowawczej
 
ico_green_phone 261 263 783 w. 255
 
Archiwum
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni
 
ico_green_phone 261 263 783 w. 267
 
Fax
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni
 
ico_fax261 263 184
 
 W związku z pkt. 5 Dec. Nr 4 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska
oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska,
w celu organizacji systemu pomocy osobom uprawnionym
oraz jego prawidłowego funkcjonowania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni powołano
opiekuna indywidualnego
:
 ico_green_phone261 263 783 w. 267 p. Marek NOWACKI

 
Administrator strony internetowej
ico_green_phone 261 263 783 w. 252 ico_email wkugdy.informatyk@ron.mil.pl

.
                   
                   
.
Skargi i wnioski składane do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni powinny zawierać:
  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek;
  • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek;
  • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku)

.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.