Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

ADRES

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w GDYNI

81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7

ico_green_phone 261-263-524, 261-263-637, 261-263-774, 261-263-783
fax: 261-263-184
ico_email wkugdynia@ron.mil.pl

 
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gdyni
ppłk Dariusz TYLKI
 
ico_green_phone 261 263 585
 
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni
mjr Krzysztof PISKORSKI
 
ico_green_phone 261 263 667
 
Szef Wydziału Rekrutacji
mjr Grzegorz NOWAK
 
ico_green_phone 261 263 180
 
Oficer Wydziału Rekrutacji
kpt. Wojciech BARAN
 
ico_green_phone 261 263 118
 
Sprawy studentów i absolwentów szkół wyższych oraz uczniów szkół średnich, informacje na temat
szkolnictwa wojskowego
 
ico_green_phone  261 263 149
 
Sprawy związane
z ćwiczeniami rotacyjnymi w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
 
ico_green_phone 261 263 150
ico_green_phone 261 263 154
 
Sprawy związane
z naborem do Narodowych Sił Rezerwowych
 
ico_green_phone 261 263 173
 
Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy posiadających
przydziały mobilizacyjne
 
ico_green_phone 261 263 251 (przydziały mobilizacyjne)
ico_green_phone 261 263 214 (kursy żołnierzy rezerwy)
 
Sprawy związane z uzupełnieniem potrzeb mob. JW środkami transportowymi i maszynami z gospodarki narodowej
oraz z planowaniem

świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby Sił Zbrojnych
 
ico_green_phone 261 263 577
 
Nabór do
Wojsk Obrony Terytorialnej
 
ico_green_phone 261 263 123
ico_green_phone 261 263 167
 
Nabór do
zawodowej służby wojskowej
 
ico_green_phone 261 263 146
ico_green_phone 261 263 144
 
Sprawy związane
z kursami przeszoklenia kadr rezerwy
 
ico_green_phone 261 263 146
 
Nabór do
służby przygotowawczej
 
ico_green_phone 261 263 148
 
Archiwum
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni
 
ico_green_phone 261 263 297
 
Fax
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni
 
ico_fax261 263 184
 
 W związku z pkt. 5 Dec. Nr 4 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska
oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska,
w celu organizacji systemu pomocy osobom uprawnionym
oraz jego prawidłowego funkcjonowania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni powołano
opiekuna indywidualnego
:
 ico_green_phone261 263 297 p. Marek NOWACKI

 
Administrator strony internetowej
ico_green_phone 261 263 133 ico_email wkugdy.informatyk@ron.mil.pl

.
                   
                   
.
Skargi i wnioski składane do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni powinny zawierać:
  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek;
  • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek;
  • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku)

.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.
LOKALIZACJA