Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

Służba okresowa - wykaz aktów prawnych

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1430 z późn.zm);

Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 529);

Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015, poz. 36);

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010 Nr 145, poz. 971);

Rozporządzenie MON z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2017 poz.1497);

Obwieszenie MON z 26 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MON w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (2016 r. poz 1656.