Strona Główna BIP Strona Główna
Skargi i wnioski
 
Skargi i wnioski rozpatruje

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gdyni.


  Skargi i wnioski można składać:

 

 • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, ul. Pułaskiego 7, 81-368 Gdynia
 • za pośrednictwem ePUAP;
 • faksem – nr 261 263 184
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: wkugdynia@ron.mil.pl
 • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni

 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

   

   


   Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.