Strona Główna BIP Strona Główna
- Informacje podstawowe
 
 
 
 

O sprawach tu przedstawionych dowiesz się więcej w pokoju nr 11
Telefon: 261-263-148

 
 
Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą, o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego, Twoim marzeniem jest przygoda z wojskiem i chciał(a)byś to urzeczywistnić – nic prostszego, już dziś złóż wniosek w swoim WKU o powołanie do nowego rodzaju służby przeznaczonej dla ochotników tj. służby przygotowawczej.

   Oferta ta jest skierowana do osób które, po ukończeniu nauki będą chciały zostać przeszkolone przez wojsko i wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych, bądź później do armii zawodowej. Możesz również na tym zakończyć swoją przygodę z wojskiem i zostać przeniesiony(a) do rezerwy.

   Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. 

   Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych – ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe.


   Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera, elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.


   Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

  
   Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

   Podczas odbywania służby przygotowawczej biędziesz otrzymywać również odpowiednie uposażenie (wynagrodzenie) w korpusie osobowym:

 • Oficerów - 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1920 zł
 • Podoficerów - 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1280 zł
 • Szeregowych - 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 960 zł

   Po ukończeniu służby przygotowawczej i przeniesieniu do rezerwy otrzymasz również stosowną odprawę.


 
Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie służby przygotowawczej
 
 
 Dane adresowe ośrodków szkolenia:
 
WOJSKOWE OŚRODKI SZKOLENIOWE
   
  Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
61-716 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90
Tel. 261 575 210
www.cswlpoznan.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
75-903 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66
Tel. 261 456 218
www.cssp.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
76-271 Ustka
Tel. 261 231 284
www.csmw.wp.mil.pl
   
  Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
25-205 Kielce, ul. Wojska Polskiego 300
Tel. 261 174 300
www.cpdmz.wp.mil.pl
   
  Wojskowe Centrum Szkolenia Medycznego
90-646 Łódź, ul. 6 sierpnia 92
tel. 261 444 387
www.wckmed.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 267
Tel. 261 353 333
www.zw.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
87-100 Toruń, ul. Sobieskiego 36
tel. 261 432 310
www.csaiu.torun.pl
   
  Centrum Szkolenia Logistyki
86-300 Grudziądz, ul. Bema 16
tel. 261 482 517
www.cslog.wp.mil.pl
   
Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
08-521 Dęblin, ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
Tel. 261 518 102
www.csil.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2
tel. 261 883 312
www.cslii.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
50-961 Wrocław, ul. Obornicka 108
Tel. 261 657 121
www.cswiich.wp.mil.pl

U W A G A !
 
Szczegółowe  zasady rekrutacji  zamieszczone są na  stronach internetowych ww. uczelni wojskowych, szkół podoficerskich oraz ośrodków szkolenia.
Informacje dotyczące rekrutacji do ww. uczelni wojskowych, szkół podoficerskich oraz ośrodków szkolenia można też uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni ul. Pułaskiego 7,
w pokoju nr 13 lub pod nr telefonu: 261 263 149